Wicca Oldal
A Boszorkányok Oldala

Rituálék
 
Az alábbiakban egy alap (nem egyszemélyes) Wicca rituálé sorrendjére és idézõszövegeire adok javaslatot. Természetesen a szövegek értelemszerûen átalakíthatók.


 

 

 

 

 
 

 

A varázskör meghúzása

(krétával megrajzolva vagy a kötéllel kijelölve, a karddal "feltöltve"):

"Megidézlek téged õsi Erõ Köre, hogy légy határvonal az Emberek Világa és a Hatalmasok Birodalmai között.
Légy õrzõje és oltalmazója, fenntartója és tartalmazója az Erõnek, amelyet majd tebenned keltünk. 
Ezért most megáldalak és felszentellek téged a legõsibb és leghatalmasabb istenek, a Holdistennõ és a Napisten nevében."


 

2. Az elemek (és azokkal a körön belüli terület) megtisztítása:

-A (kehelyben lévõ) víz vagy vörösbor megtisztítása:

"Megtisztítunk téged õsvíz gyermeke,
hogy vesd ki magadból a káprázatvilág szellemeinek minden szennyét és tisztátalanságát."

-A (pentákulumra rakott edényben lévõ) só megtisztítása:

"Légy áldott, te sóból való teremtmény! Ûzz el e helyrõl minden rosszakaratot és gátló körülményt, hogy szabadon áramolhassanak a pozitív erõk. Ezért most felszentellek Aradia és Cernunnos nevében. Ám ne feledd és mindig emlékezz rá, hogy amint a só megtisztítja a vizet és a víz megtisztítja a testet, ugyanúgy megtisztítják a lelket a megpróbáltatások ostorcsapásai. Megáldalak ezért Aradia és Cernunnos nevében, hogy a segítségemre lehess." 

 

 

3. Bevezetõ invokáció
(közben a gyertyák meggyújtása):

"Váljunk eggyé az õsi erõvel, 
Az erõvel amely mozgásban tartja
az Univerzumot.
Íme a Fény Urai feltüzték 
csillagaikat az égre,
a Föld forog, és a Hold 
körülötte kering.
Járjunk hát büszkén
emelt fõvel, mert 
az Ég a mi Apánk,
és a Föld a mi Anyánk,
Az Istenek gyermekei vagyunk!"

 

 

4. Az õrtornyok megidézése
 
(a karddal vagy a pálcával, az égtájaknak megfelelõ irányban, a levegõben meghúzott pentagrammal): 

"A keleti irány és a 
Szilfek Égi Birodalmának 
Hatalmas Urai.
Ébresztünk, szólítunk és 
megidézünk benneteket,
hogy õrizzétek körünket,
és kísérjétek figyelemmel
ritusainkat."

"A déli irány és a 
Szalamanderek Lángoló 
Birodalmának Hatalmas Urai.
Ébresztünk, szólítunk és
megidézünk benneteket,
hogy õrízzétek körünket, 
és kísérjétek figyelemmel
ritusainkat."

"A nyugati irány és a
Sellõk Vízalatti Birodalmának
Hatalmas Urai.
Ébresztünk, szólítunk és 
megidézünk benneteket, 
õrizzétek körünket és 
kísérjétek figyelemmel 
ritusainkat."

"Az északi irány és a Gnómok 
Földalatti Birodalmának 
Hatalmas Urai.
Ébresztünk, szólítunk és 
megidézünk benneteket, 
õrizzétek körünket, és 
kísérjétek figyelemmel
ritusainkat."

 

 

 

5. A rituálé célja 
(az adott ünnep megtartása, gyógyítás stb...):
Személyre szabott rituálé, a varázskörön belüli eszközök felhasználásával. 
A rituális bor és sütemény felajánlása, majd elfogyasztása. 

6. Az õrtornyok "elküldése" 
(Az égtájaknak megfelelõ pentagramok visszafelé való felrajzolása, köszönetmondás az adott irány szellemi lényeinek.)

7. A varázskör megszakítása
(pl. a tõrrel), kilépés a körbõl, a rituálé vége. 

Asztali nézet